Svømmeskolen - Svømmeskolekonceptet

Når man er så stor at man kan holde varmen i de almindelige bassiner er man klar til at starte på holdene i de almindelige bassiner. Nu er det muligt at svømme i både Korsør og Slagelse Svømmehal. Alle børneholdene i svømmeskolen er ens i begge haller.

Alle børnehold i Svømmeskolen er en del af vores Svømmeskolekoncept (Dog undtaget Haletudseholdet) Alle svømmere på disse hold vi i løbet af deres første sæson modtage en Svømmebog som vil følge dem hele vejen op igennem Svømmeskolen. Denne bog vil hjælp jer forældre med til at følge med i hvor langt barnet er i sin svømmemæssige udvikling. Hvert niveau er nemlig delt ind i forskellige mærker som barnet/holdet løbende vil arbejde henimod 

I løbet af sæsonen vil der på de enkelte hold blive afholdt Mærkedage. På disse dage gøres der på en måde status og barnet vil modtage et klistermærke til sin bog hvis barnet mestre de øvelser der hører til det enkelte mærke. På Mærkedagen vil hele holdet øve øvelserne og til slut vil der blive delt klistermærker ud. Mestrer man ikke helt de øvelser der hører til mærket vil man få et Smiley klistermærke og få det egentlige mærke når øvelsen mestres.

Herunder vil du kunne se en beskrivelse af de enkelte niveauer, hvilke forudsætninger man skal have for at delatge på det enkelte niveau og hvilke mærker der hører til de enkelte nuiveauer.

 

HALETUDSE 3-5 år

Voksen/barn 3-5 år - ca ½ sæson med en voksen i vandet 

Holdet er ikke med i Svømmeskolekonceptet.

Den halve sæson med de voksne i vandet bruges på at barnet lærer at kunne begå sig i vandt og svømmehallen.

Vi bruger forskellige redskaber, så børnene lærer dem at kende.

Den voksne fungerer som aktiv medspiller for barnet. Der laves øvelser for at gøre barnet nysgerrig på vandet.

Gennem lege og instruktioner prøver barnet at dykke, hoppe fra kanten og bevæge sig rundt i bassinet ved hjælp af diverse hjælpemidler.

Der vil også være besøg i andre bassiner i løbet af efteråret.

Først og fremmest handler det om at hygge sig med den voksne og blive tryg i og omkring vandet.

 

FRØ 3-5 år - Mærke 1-2

Fortsætter fra HALETUDSE - ½ sæson uden voksen i vandet – forår

Undervisning foregår i lille bassin (Slagelse), Navlebassin (Korsør)

Mærke 1

På det første niveau i Svømmeskolekonceptet skal børnene lære at være fortrolige i og med vandet uden en voksen.

Det første børnene skal lære er at komme sikkert ned i vandet uden hjælpe. Det kan være at sidde på kanten eller hoppe i vandet.

Der vil også blive arbejdet med balancen i vandet ved gå, løbe og hoppe øvelser.

Disse færdigheder arbejdes der blandt andet også med igennem forskellige fangelege hvor der arbejdes med forskellig tempo.

Når disse forudsætninger er på plads, arbejdes der videre med vejrtrækningsøvelser som på dette niveau består af at puste bobler i vandte med både mund og næse. Børnene skal læse at have hovedet i/under vand og mærke at der ikke sker noget ved det.

Der bliver også trænet færdigheder som senere skal bruges til blandt andet brystsvømning. Dette gøres ved fodledsøvelser så som at gå som dyr, på tæerne, hælene, fødderne indad og ud ad m.m.

Mærke 2

Når børnene er helt fortrolige med disse øvelser udbygges hvert element. F.eks. udvides balancen til at kunne flyde på og med redskaber, skifte retning og ride på forskellige redskaber.

Vejrtrænings øvelserne udvides fra at puste i vandet til at holde vejret under vandet i kortere tid.

Svømmefærdighederne øves ved at der arbejdes med benspark på både mave og ryg og med hjælp.

Der bliver også fortsat arbejdet med elementskift – blandt andet ved at rutche i vandet fra plader og rutchebaner.

Du skal melde dit barn på dette hold hvis barnet er ny i svømmehals verdenen og ikke har været i vandte uden en voksen før – eller er usikker i vandet.

Hvis dit barn derimod mestre alle elementerne så se under holdet SKRUBBE/SILD +9

 

SKRUBBE 5-8 år og SILD +9 år - Mærke 3-5

    

Begynder alder +5 år og opefter (+9 år kig på SILD 9+ for store begyndere der ikke tør dybt vand)

Undervisning foregår i lille bassin (Slagelse), Navlebassin (Korsør)

Mærke 3

Dette hold bygger videre på færdighederne fra FRØ-holdet

Holdet har fokus på balanceøvelser, hvor der laves torpedo på både mave, ryg og side, der arbejdes med balance på redskaber hvor der handler om fremdrift med armene.

Der trænes fortsat vejrtræknings øvelser ved bla. at hoppe og puste rytmisk.

Der arbejdes med forskellige bevægelser i vandet bla. forlæns delfin hop med arme og evt. Vejrtræning.

Mærke 4

På dette niveau skal børnene opnår at kunne flyde på ryggen, vende sig om på maven og puste luften ud – hvorefter de skal vende tilbage på ryggen for at suge luft ind igen. Balancen skal ende med at være så god at børnene mestre dette uden at berøre bunden – dette kaldes flydeserien.

Børnene skal være stabile og sikre i vandet og kunne bevæge sig rundt i alle retninger samtidig med at de skal være trygge ved at have hovedet under vandet i kortere tid. De skal kunne dykke ned til bunden med store armtag og sidde kort tid på bunden.

Der arbejdes videre med delfinhop med armtag

Mærke 5

Balancen hos børnene skal nu være så stabil at der kan laves mange forskellige øvelser både med markker og alene og uden at børnene får problemer i vandet.

Svømmefærdighederne udvikles ved at der øves i at svømme crawl og rygcrawl med simple møllearme. De har øvet mange fremdrifts øvelser og disse arbejdes der videre med. Vejrtrækningen er blevet så stabil at børnene selv tager hovedet under vand i de forskellige øvelser. De lærer bla. at have åben mund i vandet uden at sluge vand.

Børnene kan alle hoppe i vandet på forskellige måder, de kan flyde og bevæge sig frit i vandet. De har ikke længere brug for at røre bunden og de gøres klar til at komme på dybt vand. De har også været på besøg i de andre bassiner.

Du skal melde dit barn til dette hold hvis de ikke er klar til det dybe vand og skal have lidt mere sikkerhed i at færdes i vandet samt at have hovedet under vandet.

 

Søløve 6-9 år - Mærke 6-8

Undervisning foregår på dybt vand i 25m eller springbassin (Slagelse og Korsør)

Holdet er på dybt vand – det vil sige at børnene ikke kan nå bunden. Der arbejdes videre på færdighederne fra SKRUBBE/SILD +9

 

Mærke 6

Forudsætningerne for at starte på holdet er:

- At man kan have hovedet under i kortere eller længere tid

- At man kan hoppe fra kanten

- At man har god balance med og uden redskaber

- At man kan flyde

Tryg ved at være i vandet – både på maven og ryggen

På dette hold finpudses de lærte teknikker – og det ligner nu mere svømning end leg i vandet.

Der stilles større krav til fremdrift ved benspark og armtag. Der fokuseres på at svømme under vejrtrækning – man stopper ikke op.

Her øves i at slå kolbøtter.

 

Mærke 7

Forudsætningerne for at starte på holdet er:

- At man kan svømme fra kant til kant uden redskab

- At man kan hoppe og dykke i vandet

- At man kan svømme med hovedet under vandet

På dette hold øves der fortsat forlæns kolbøtte og baglæns introduceres og øves.

Der arbejdes med at kunne dykke dybt og langt, at puste al luft ud af lungerne og der øves korrekt vejrtræning under svømningen.

Der vil være fokus på crawl og rygcrawl – men der øves også bryst og fly

Du skal helst have gået på SØLØVE 6 før dette hold

 

Mærke 8

Der arbejdes videre på færdighederne fra SØLØVE Mærke 7

Forudsætning for at starte på dette hold er som SØLØVE 7– samt nedenstående:

- At kunne slå forlæns og beglæns kolbøtter

- At kunne puste ud og holde vejret under vandet i 10 sek

- At kunne dykket til bunden (minimum 1½ m)

- At kunne svømme jævnt crawl og rygcrawl.

Holdet arbejder med afsæt fra kanten når der svømmes dvs. gliddet skal udnyttes ved hver start og der øves hovedspring. Børnene skal kunne holde vejret mindst 10 sek under vandet og kan derved fokusere på andre aktiviteter imens.

Det kan øves med dykkerlege, sten-saks-papir med mange flere øvelser. I crawl arbejdes der videre med sideben – hvor en arm skal være løftet mod loftet. 

Dette kan kun gøres hvis der er et godt benspark ellers vil svømmeren ikke kunne holde sig oven vande. Vejrtrækningen holdes ved lige ved at puste ud under vandte og KUN tage luft ind ved hoved drej. Rygcrawlens fokuspunkter er rotation af skulderen mens hovedet holdes stille, samtidig med at der sparkes nedad. I brystsvømningen fokuseres der på dette niveau på fodledsøvelser som skodning, svømme med ”sjove fødder” (strakte, bøjede, ovenpå hinanden med mange flere) og der bygges videre med armtag fra SØLØVE 7. Fokus er hvor pausen holdes i bryst. Det største fokus vil på dette hold være i flybevægelserne. Her øves første del af armtaget – mens der svømmes crawlben – det er vigtigt med ”svirp” da det er yderst vigtigt at have på plads – så armene på sigt kankomme over vandet på samme tid.

Der øves også på at armene køres rundt sammen. Det forventes at svømmeren kan holde vejret så længe, at flyarmtaget kan øves uden alt for mange vejrtrækninger – da de bryder rytmen.

Du skal helst have gået på SØLØVE 7 før dette hold

 

Delfin 7-10 år - Mærke 9-12

Let øvede varierende dybde vand 7-10 år

Undervisning foregår hovedsageligt i 25m bassinet eller springbassin (Slagelse og Korsør)

 

Mærke 9

Forudsætningerne for at kunne starte på dette hold er som SØLØVE 8 samt:

- At kunne holde vejret i mere end 10 sek under vand

- At kunne svømme sideben med arm mod loft

- At kunne svømme flad fly – dvs. med crawlben incl. svip og samtidige arme

Dette hold udvikler svømmerens flydeevne som nu skal mestres på flere måder bla i bølger.

Der bliver også arbejdet med spring fra vipper og kant.

Der øves fortsat på alle 4 stilarter mens fokus er på crawl og rygcrawl igen hvor svømmeren nu skal fokuser på den finere teknik. Der bliver lagt vægt på teknikken i rotationen i kroppen mens armene føres frem og tilbage samt det dybe bentag mod bunden. Hovedet skal holdes fuldstændig i ro og det kræver god teknik og øvelse. Vejrtrækningen udgør stadig en stor del af undervisningen og fokus er på at der blandt andet i crawl svømningen pustes ud under vandet og suge luft ind ved et enkelt og hurtigt hoveddrej. Synkende kanonkugle er en god øvelse i at se hvad der sker når luftens pustes ud og øver svømmeren i at holde vejret et stykke tid selv om der ikke er luft tilbage i lungerne.

Du skal helst have gået på SØLØVE 8 før dette hold

 

 

Mærke 10

Forudsætningerne for at kunne starte på dette hold er som DELFIN 9 samt:

- At man kan svømme 25 m rygcrawl og crawl

- At man kan lave et spring fra vippe med samlet afsæt

- Afsæt fra kanten og holde dybden

Der arbejdes med afsæt fra kanten og at glide i streamline så længe man kan. Forudsætningen for dette er at man kan holde balancen og vejret under vandet indtil fremdriften aftager – hvorefter man skal til overfladen og starte ”svømningen”

Der arbejdes videre med crawl og rygcrawl og det ”effektive armtag” dette betyder at der arbejdes med at få et langt og sejt armtag under vandet. Øvelserne går ud på at tælle armtag og optimere antallet. Ligeledes ligges der vægt på armens position når den er over vandet samt isætning af hånden i vandet.

Der arbejdes ligeledes på at kunnes svømme 15m sideben med en arm i vejret – her er det vigtigt at balancen er på plads.

Der arbejdes også videre med flyben – så der kan svømmes mindst 10 m flyben under vandet i streamline med spark fra kanten. Arme og ben øves og der svømmes 8-10m før vejrtrækning. Vi bevæger os hen imod at det begynder at ligene butterfly.

Der øves stadig også brystsvømning med fokus på armtaget udført med crawlben. Armtaget er foran skuldrene og pausen holdes med hovedet under vandet samtidig med at der pustes ud. Herefter et hurtigt med effektivt armtag.Benene øves KUN på land – evt. Med fødderne i vandet. Rytmen ”bøj, vrid, spark, glid” indøves.

Du skal helst have gået på DELFIN 9 før dette hold

 

Mærke 11

Forudsætning for at kunne starte på dette hold er som DELFIN 10 samt:

- At kunne svømme min 15 m sideben med en arm i vejret

- At kunne afsætte fra kanten og glide ud i bassinet i ubesværet streamline

- Effektive armtag over og under vandet

- ”bøj, vrid, spark, glid” sætningen på plads

Balance og kropsfornemmelse skal spille godt sammen nu. Der kan sættes af, glide og roterer omkring sig selv.Dette øves ved at svømme, kaste og gribe en bold. Der øves kolbøtter ind mod kant i overfladen samt rotation af fødderne ved afsæt.

Vejrtrækningen øves stadig og målet er at kunne holde vejret i mindst 20 sek. både passivt, flydende, gennem forhindringer og ved svømning.

Der arbejdes med bryst bentaget som nu øves i vandet og udvikles med fremdrift i vandet. ”Bøj, vrid, spark, glid” er indøvet på kanten og øves i vandet på Aquaorm. Bentaget øves også på ryggen så svømmeren kan se benene. Sparket skal ende med at være ens og kraftigt og der er fokus på en lige hofte således at der ikke kommer ”sakse” spark – MEGET VIGTIGT.

Der arbejdes videre med både crawl, rygcrawl og fly

Du skal helst have gået på DELFIN 10 før dette hold

 

Mærke 12

Forudsætning for at kunne starte på dette hold er som DELFIN 11 samt:

- At kunne rotere i kroppen ved svømning af crawl og rygcrawl.

- At kunne svømme med få og effektive armtag i crawl og rygcrawl

- Brystben ”bøj, vrid, spark, glid” svømmes uden stort besvær

- Kolbøtte mod kant

Der bliver her igen lagt stor vægt på at udvikle balancen i vandet. Dette øves f.eks. på en aquaorm eller stor plade hvor diagonal arm og ben løftes (uden at vælte) En god balance i vandet giver en god teknik og en god svømmer.

Der trænes at springe i vandet på hovedet – stort fokus på at hovedet er krummet på den helt rigtige måde, og det trænes nu som en ting man skal kunne.

I bryst øves armtaget med flyben for at få den rigtige rytme. Der er fokus på et godt glid og at ”pausen” ligger det rigtige sted – sådan at det er armtaget der løfter vejrtrækningen. Der øves mange skoddeøvelser for at udnytte vandets fremdrift.

Der arbejdes videre med crawl og den rigtige vejrtrækning. Men rigtig retning og den rigtige rytme – der øves med forskellige antal armtag inden vejrtrækning.

Du skal helst have gået på DELFIN 11 før dette hold

 

Haj 8-11 år - Mærke 13-16

 

Øvede varierende dybde vand 8-11 år

Undervisning foregår hovedsageligt i 25m bassinet (Slagelse og Korsør)

Mærke 13

Forudsætning for at kunne starte på dette hold er som DELFIN 12 samt:

- At kunne spring hovedspring

- God balanceevne

- Rigtige armtag og pause i brystsvømning

- At kunne dykke.

Svømmerens bevægelse i vandet kommer på prøve, da der nu skal øves flere kolbøtter i træk både forælns og baglæns. Svømmeren skal føle sig tryg uanset hvordan man vender og forå at holde vejret længe. Der øves også at være under vandet (2 m) og komme langsomt op – det at blive under vandet på ca 2m dybde, kan være en stor udfordring – her skal der bruges skoddeøvelser som er øvet tidligere.

Der øves stadig på crawl og rygcrawl – der opbygges en rutine i at svømme ”pænt”.

Brystsvømning øves stadig og nu skal der øves brystben på ryggen for at kunne fokusere på den rette fodstilling.

Fly sættes igen i fokus – og nu kommer der to benspark på. Der øves ligeledes på vejrtrækningen samtidig med at armene og benene føres rigtigt.

Du skal helst have gået på DELFIN 12 før dette hold

 

Mærke 14

Forudsætning for at kunne starte på dette hold er som HAJ 13 samt:

- At kunne mestre vejrtrækning samt dobbelt bentag i fly

- At kunne dykke (2m) og blive der uden at ”flyde op”

- At kunne lave flere kolbøtter efter hinanden i flere retninger.

Der arbejdes fortsat med balancen – man skal kunne stå på 2-6 bensparksplader uden at vælte – det er svært. I træning med balancen er skoddeøvelserne meget vigtige – de øves forlæns og baglæns. Det er ved hjælp af disse øvelser man lærer at få fremdrift i vandet.

Kolbøtten skal nu øves både inde ved kanten og under vandet. Begge disse versioner udfordrer det at holde vejret i længere tid.

Der arbejdes videre med de 4 stilarter. Der kommer ikke nye teknikker/øvelser på – men der samles op og øver de ting der tidligere har været svært. Der undervises mere og mere individuelt – da det er forskelligt hvad de forskellige svømmere har udfordringer med.

Du skal helst have gået på HAJ 13 før dette hold

 

Mærke 15

Forudsætning for at kunne starte på dette hold er som HAJ 14 samt:

- At kunne slå kolbøtter - på bunden, ved kanten og i overfladen – gerne flere i træk

- At kunne udføre skoddeøvelser der giver fremdrift – kun fod- og håndled må bruges

- At have godt balance, der gør at man kan videregive et redskab til en anden svømmer uden at miste balancen

På dette niveau arbejdes der videre med streamline – man skal kunne flyde i streamline og rotere uden brug af arme eller ben. Der er før øvet meget på kolbøtter i vandet – nu skal der øves fra kanten. Svømmeren skal lære at lave en salto/kolbøtte fra kanten.

Vejrtrækningsøvelsen der øves på dette niveau kan lyde nem – men det er den ikke. Man skal dykke ned og kravle på bunden – her handler det om at have tilpas meget luft i lungerne til at det kan lade sig gøre.

Crawl, rygcrawl og fly arbejdes der videre med – der opbygges en rutine i de ting svømmeren har lært. Der øves i at svømme med forskellige tempo.

I brystsvømningen er der fokus på at kunne svømme en bane med rigtig armtag og bentag. Der er specielt fokus på rigtig rytme og gliddet.

Du skal helst have gået på HAJ 14 før dette hold

 

Mærke 16

Forudsætning for at kunne starte på dette hold er som HAJ 15 samt:

- At kunne mestre flot brystsvømning med korrekt arm-/bentag

- At have gode dykkerevner (kunne holde vejret)

- At kunne bevæge sig afslappet i vandet under svømningen

- Lave salto/kolbøtte fra kanten

På dette sidste niveau/mærke skal der arbejde med balancen igen. Svømmeren skal lære at flyde på ryggen, ned og stå på hænder og så op og flyde på maven. Hele denne serie skal udføres uden vejrtrækning. I forbindelse med vejrtrækning – evnen til at holde vejret trænes der også at sidde på bunden efterfulgt af et dyk efter et redskab og så ned og sidde på bunden igen – dette også uden vejrtrækning.

Der øves hovedspring fra skamlerne.

Crawl og rygcrawl er nu ”færdigøvet” – det betyder ikke at teknikken ikke kan forbedres – det kan den hele livet igennem Brystsvømningen finpudses stadig og øves. I fly sammensættes arm og bentag.

Der afsluttes med at svømmeren svømmer 100 m medley (fly, rygcrawl, brystsvømning og crawl 25m af hver stilart i denne rækkefølge) herved testes alle de 4 svømmearter

Når dette niveau er gennemført har du været igennem hele svømmebogen og kan nu mestre de vigtigste teknikker i svømningen. Du har opnået en god svømmestil og du kan begå dig i alle våde elementer. Er du stadig frisk på mere svømning har vi både Tween og Teen hold samt konkurrence.