Abonnementsbetingelserne

Udmeldelse af klubben:
Ønsker du, at melde dig ud af foreningen skal det gøres til kontoret på svomskinfo@svomsk.dk.

Administrativ udmeldelse:
I tilfælde af vedvarende restance, forbeholder klubben sig ret til administrativt at udmelde et medlem. Dette betyder, at medlemmet mister retten til en plads på holdet og ikke længere er medlem af klubben. Medlemmet vil fortsat være i restance, indtil denne er betalt.
Et medlem kan således kun optages igen, såfremt restancen er betalt inden genoptagelsen.

Afmelding af hold:
Ønsker du, at afmelde dig af hold skal det gøres til kontoret på svomskinfo@svomsk.dk.

Aflysninger:
SVØM Slagelse Korsør kan ikke holdes ansvarlig for aflysning af svømmeundervisning, som er forårsaget af udefra kommende beslutninger. Aflysninger vil i videst muligt omfang blive meddelt medlemmerne dagen før undervisningen såfremt informationerne er SVØM Slagelse Korsør i hænde forinden.

Betalingskort:
SVØM Slagelse Korsør modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron & Mastercard.